Aktiv fondsforvaltning af danske Aktier i Danmark er en succes!

tpc_image

  Abstrakt Vi tester i artiklen Alpha performance[1], på aktivt forvaltede fonde af danske aktier i Danmark, i perioden 2006-2016. Vi tester udelukkende net-fee alpha, hvorved der i artiklen menes, alpha korrigeret for alle indre omkostninger i fondene. På denne Fortsæt læsning

FacebookTwitterGoogle+LinkedInDel

Obligationer : Danske Elite Fonde Kan Ikke Skabe Alpha!

Moneyfornothinh

Abstrakt[1] Det danske marked for aktivt forvaltede fonde, er de senere år blevet intenst analyseret, med henblik på at vurdere forvalterens evner ("Skills"), og om investor får værdi ved aktiv-, frem for passiv forvaltning.[2] Oftest er det dog kun aktieaktivklasserne Fortsæt læsning