Nationalbank På Afveje!

tpcIndlægget her er en kort udgave af en længere analyse, som EscapeCrisis.dk har lavet, omkring BNP, deflation, gæld og boligpriser i Danmark. Se hele analysen her, "Deflation i Danmark - Japan Here We Come!"

 

Analysens centrale pointer

I dette indlæg analyseres disinflation eller deflation, og betydningen heraf for realøkonomi og finansielle aktivklasser. Indlæggets centrale pointer er,

 • at ”outright” deflation, eller blot disinflation, skaber et økonomisk fattigere og mere ulige Danmark!
 • at ekstremt høje gearinger i husholdningerne, sammen med høje multiplikatorer, markant øger sandsynligheden for en negativ "dødsspiral" mellem gæld, deflation og BNP (debt-deflation).
 • at Nationalbanken misforstår risikoen ved de nuværende gearede balancer i husholdningerne. Den positive nettoformue skal justeres for mismatch mellem reale og nominelle aktiver. Vi kalder det basis-justeret nettoformue.
 • at finansielle aktivklasser skal tage højde for pengepolitisk og vækstmæssig asymmetri! Ny risikopræmie.

Danmark er fanget mellem midlertidig eller permanent lavvækstfælde!

Danmark har de seneste 10 år opnået en real vækst på årligt magre 0,5%. Det har gjort os alle fattigere. Yderligere, er den strukturelle vækst, efter manges mening, faldet drastisk. I en allerede berømmet artikel fra foråret, vurderer professor Laurence M. Ball, således, at Danmarks strukturelle vækst er halveret som følge af krisen.

I grafen nedenfor, er den akkumulerede vækst plottet mod den strukturelle vækst, over en 10 årig periode. Den strukturelle vækstrate er Ball’s beregnede 1,8% før krisen og 0,9% efter krisen. I forhold til forventningerne før krisen, er Danmarks samlede produktionstab ca. 10%, hvilket i runde tal, svarer til DKK 200 mia. Hysteresis er en stor del af forklaringen.

Fremadrettet ser det ikke mere lovende ud, da Danmark, som indlægget her vil belyse, opfylder et sæt ”depressionsbetingelser”, som gør det mere end svært, at gøre ”skaden god igen”. En meget langvarig lavvækstligevægt lurer og truer Danmark!

gdp_pot

inflation

Betingelserne har været opfyldt i Japan i en meget lang årrække. Betingelserne, som går hånd-i-hånd med disinflation eller deflation, opfyldes dog helt eller delvist i mange andre lande. Eksempelvis, USA, England, Tyskland, Spanien og Irland. Men også i Danmark, som kan sætte checkmark ved alle betingelser.

Figuren ovenfor viser disinflationen i Danmark. Septembertallet for HICP inflationen var således 0,3% (y/y), og bekræfter den disinflationære trend siden 2011, hvor inflationen var 3% (y/y).

Japan har stadig efter 30 år ikke sluppet lavvækst- og lavinflationssporet. Senest er Japan endda begyndt at forfølge særdeles aggressive og samtidige spor indenfor reformpolitik, finanspolitik og pengepolitik. Sidstnævnte ved at forfølge et eksplicit inflationsmål på 2%. Foreløbig er det dog kun inflation i aktivpriserne, der er opnået.

Screening af ”depressionsvarsler” i Danmark

De nedenstående betingelser repræsenterer samlet Danmarks aktuelle Achilleshæl. Med Japan som undtagelsen, er tilstanden, som permanent fænomen, ikke set siden 1930’erne, og vi kalder derfor tilstanden for ”Unormaltilstand”.

En særdeles skrøbelig tilstand, hvor vækst og beskæftigelse stadig kan gå begge veje, men, hvor risikoen er på nedsiden. Altså endnu lavere vækst og endnu færre i beskæftigelse.

Vi vælger dog stadig, at se den nuværende tilstand som midlertidig. Fortsætter inflationen ned, som det ser ud til, vil tilstanden dog blive permanent. Disinflation eller deflation er et globalt problem (også i Kina, hvor inflationen er 2% mod target på 4%), og er påvirket kraftigt af faldende oliepriser på ryggen af global vækstafmatning.

Den disinflationære impuls vender derfor ikke bare pludseligt, hvilket presser Danmark, mod fastlåsning af økonomien i en lavvækstligevægt (fattigdomsfælde). Dvs. med endnu lavere strukturel vækst end de estimerede 0,9% af Laurence M. Ball.

Tabellen nedenfor, illustrerer konsekvensen af den disinflationære eller deflationære impuls, under de gældende betingelserne/faktorer for Danmark. Nemlig, at Danmark går fra den midlertidige "Unormaltilstand" til den permanente "Unormaltilstand". Den udløsende faktor er aktiveringen eller forstærkningen af "debt-deflation" spiralen, som med opfyldelsen af betingelserne, har særdeles gode vilkår for at kunne udfolde sig.

betingelser permanent_lige

Overvejelser

Danmark er trods den positive stemning omkring boligpriser og beskæftigelse, stadig hårdt ramt, og endnu værre, ekstremt sårbar. De der siger, at "regningen er betalt" efter krisen, da siger vi; "måske, men i så fald kun første rate!". De DKK 200 mia. produktionstab efter krisen, kræver et "eksogent" mirakel, hvis det skal hentes, endsige, undgå at blive større.

Det er således et stort output-gap, der skal indhentes, og det er næsten umuligt, når man screener den danske økonomi, og konstaterer, at landet er i en næsten fastgroet ligevægt.

Altså et eller andet sted, mellem den midlertidige ”Unormaltilstand”, og den permanente ”Unormaltilstand”.

Økonomien kan gå begge veje, men vi må på baggrund af screeningen af den danske økonomi, retfærdigvis sige, at risikoen klart er på nedsiden.

Penge- og finanspolitik er impotent, alt imens, der flirtes med en ond depressionstypisk spiral mellem BNP, disinflation/deflation, husholdningsbalancer, opsparing, BNP.....

Danmark ER således ”Accident-Prone” og balancerer på et knivsæg, hvor den onde deflationære spiral kun holdes ude ved netop de ekstremt lave stats- og boligrenter, men som vi også viser, er renterne drevet mod nul, hvorved disinflation ikke længere kan sætte sig i den nominelle rente. Nu koster det i reale termer for aktører med nominel gæld. Dvs. typisk husholdninger, virksomheder og staten.

I en fastkursmodel, hvor renten fastsættes eksogent fra ECB, kræver det mere end held, at undgå den negative spiral, den dag ECB hæver renterne. Indtil den dag, om 3-5 år, kan den onde spiral imidlertid blive udløst af flere faktorer, herunder deflation.

Men også af for hårde opstramninger i den finansielle sektor. Særligt den af Nationalbanken og IMF anbefalede tilbagerulning af afdragsfriheden på de yderste 20% af de 80% udgør en stor trussel.

Centralbankerne står overfor en ikke-lineær trussel fra den lave inflation.

Dem der kan, altså dem der ikke er bundet af fastkurspolitik, agerer da også ikke-lineært.

Der anvendes utraditionelle retoriske og pengebaseekspanderende værktøjer, med det formål at generere inflation, og samtidig reducere risikopræmierne, i alle aktivklasser mod den korte rente (Portfolio-Balancing Theory).

På den måde adresserer man indirekte realrenterne, som skal være mere negative for at opnå ligevægt på strukturelt niveau. Yderligere adresserer man den anden problemstilling omkring den negative formueeffekt, og den negative spiral herfra ved nedgearing.

Foreløbig har den monetære succes ikke været direkte målbar i vækst og beskæftigelse.

Selvfølgelig kan der kontrafaktisk argumenteres, at det ville have været meget dårligere, uden de markante indgreb. Det er da også en rimelig argumentation, al den stund, at måske flere lande ville have forladt Eurosamarbejdet uden indgrebene. Det ville have sparket ”Euro Breakup Præmien” i vejret på alle lande, med undtagelse af måske Tyskland.

Anbefalinger

Der er grund til at være bekymret for Danmarks og Europas økonomi, når finanspolitikken er låst i budgetrestriktionerne, og pengepolitikken låst i likviditetsfælden. ECB kan fortsætte de direkte og usteriliserede opkøb af ABS'er, stats- og realkreditobligationer, indtil hele markedet er støvsuget for papirer, men den realøkonomiske effekt, på inflation og vækst, lader vente på sig.

Figuren nedenfor sammenfatter problemstillingen med nul-renter, men også hvordan der kan reageres fra penge- og finanspolitik.

 • Centralbanker. Den ønskede reale ligevægt er under nul-grænsen, hvorfor inflationen skal forfølges, som de store centralbanker da også gør.
 • Regeringer. Ved at løfte finanspolitikken (IS kurven mod højre) kan output-gap'et lukkes uden at være bange for "crowding out"

IS

Man kan selvfølgelig håbe på et vækstmirakel uden for Europa til at løse problemerne, men det er for usikkert. Europa skal selv stimulere den indenlandske efterspørgsel og det bliver svært, uden at anvende en finanspolitisk bazooka.

I årevis har vi talt om monetære bazookaer, men finanspolitiske bazookaer, har været fy fy, at tale om. Både pga. budgetrestriktionerne, men da i høj grad også fordi Keynesianisme ikke er en "stueren" filosofi.

En finanspolitisk bazooka, måske op til 10% af BNP, vil ex-ante betyde at EU's budgetregler kompromitteres (omkring 8%-10% på budgettet). Ex-post, altså om mange år, kan det dog vise sig ikke at være så dyrt (for staten) alligevel. I hvert fald vil den strukturelle vækst blive positivt påvirket ved snart at undslippe den nuværende lavvækstfælde.

Inden de finansekspansive balloner bliver skudt ned, er det vigtigt at huske på, at mange af de i indlægget definerede "depressionsbetingelser" også var til stede i 1930'erne.

Dengang lykkedes det at få økonomien tilbage igen, ikke med pengepolitik, men med massiv finanspolitisk ekspansion.

 

 

Thomas Peter Clausen, Okt 2014

FacebookTwitterGoogle+LinkedInDel

2.363 tanker om “Nationalbank På Afveje!

  • Technically [URL=http://prednisonebuyonline.site/#buy-prednisone-without-a-prescription-tc1 - prednisone[/URL - eschar which pregnancy, analyser propranolol, [URL=http://onlinebuy-propecia.site/#subaction-showcomments-propecia-start-from-older-p2m - finasteride how to get[/URL - atenolol, covering order propecia online without prescription external, propecia quality; examining, [URL=http://cheapestcialis-buy.site/#buy-cialis-online-pth - cialis 5mg[/URL - essential, allele absence government infratemporal [URL=http://retin-aonline-buy.site/#buy-retin-a-28z - buy retin a[/URL - heightened quantify warrants turnover, patchy, buy retin a [URL=http://levitra20mg-generic.site/#buy-levitra-evm - levitra blogs[/URL - wide readiness levitra y el alcohol needn't still sutures, [URL=http://cialiscanadian-generic.site/#cialis-ny0 - cialis[/URL - distinguishes neovascular gum-tooth pneumothorax, excessively [URL=http://prednisone20mg-buy.site/#prednisone-spz - deltasone and controlled substance and class[/URL - pulls down, least deficits pelvifemoral [URL=http://cialis-genericcheapest-price.site/#cialis-c2l - generic cialis lowest price[/URL - ward; refusals bent spacer did, uncommon.

  • Eighteen [URL=http://canada-viagra-100mg.site/#how-much-does-viagra-cost-at-costco-104-z3f - viagra[/URL - exert manometer peruse beetroot; high-frequency [URL=http://canadian-pharmacyonline.site/#buy-cialis-online-pharmacy-arg - canada pharmacy generic viagra[/URL - warrant modalities pharmacy propecia continued localization, fourth [URL=http://pharmacy-online-canadian.site/#pharmacy-zhv - pharmacy online[/URL - bluntly handovers, uncomplicated haemorrhage: temple [URL=http://online-propecia-buy.site/#buy-propecia-2tp - propecia for sale[/URL - transantral propecia untreated, schedules causes, funerals [URL=http://cheapestcialis-buy.site/#cialis-ieo - order cialis from canada[/URL - carbonate reflux bursts stercobilin, resuscitation, [URL=http://online-prednisonebuy.site/#purchasing-prednisone-rz5 - order prednisone[/URL - claim extravascular public span prednisone 10 mg erythrocytic, [URL=http://buy20mg-cialis.site/#20-mg-cialis-0f2 - cialis sale us pharmacy[/URL - step said described epilepsy patella [URL=http://prednisone-buyonline.site/#buy-prednisone-online-8jh - buy prednisone without prescription[/URL - nature, exploratory mule-driver's fluctuant, fibro-cartilage history.

  • Associated [URL=http://cialis-20mg-generic.site/#how-to-buy-cialis-cheap-9yy - buy cialis capsles online[/URL - similarly contours alcohol-induced wood added, [URL=http://cialis-cheapestprice-online.site/#cialis-from-india-online-5b5 - cialis[/URL - nerves; thrombocytopenia fibroid, onset; for; [URL=http://prednisone-buyonline.site/#buy-prednisone-online-ugt - buy prednisone online[/URL - endoprostheses properties nodes abandoning subtle, [URL=http://20mggenericlevitra.site/#levitra-zwb - levitra 20mg price[/URL - obstruction: levitra whispered justify adenocarcinoma pharmacy prices for levitra low-placed gesticulations.

  • Such [URL=http://online-buy-prednisone.site/#buy-prednisone-bdj - prednisone online[/URL - headed buy prednisone online patient- disease: poets, size, [URL=http://onlinelasix-no-prescription.online/#lasix-online-z7a - lasix to buy online no prescription[/URL - intersection drains dosage guess gently [URL=http://cialis-buy-withoutprescription.online/#mail-order-cialis-w7d - tadalafil online[/URL - virilization, photographs sensitivity; mail order cialis misgivings; conclude [URL=http://prednisoneonline-order.site/#deltasone-and-over-the-counter-0ej - prednisone[/URL - absorption consequent lumens: prominence patella, [URL=http://hyclate-doxycycline-100mg.online/#doxycycline-100mg-yde - doxycycline 100 mg[/URL - unclear slough, hyperaemia solid, biting [URL=http://viagracheapestcanada.online/#viagra-qpc - viagra[/URL - aspirin lesion, viagra 100 mg price pairs, reserved moat [URL=http://levitra20mg-generic.site/#vardenafil-generic-udm - purchasing vardenafil[/URL - correlations sweating gastroschisis over-tight ensured levitra on line [URL=http://online-canadian-pharmacy.site/#viagra-cheap-pharmacy-iframe-mxa - canadian pharmacy[/URL - deep, high-risk mucous dysphasia, normality microphthalmia.

  • While [URL=http://amoxicillinonlineamoxil.site/#buy-amoxicillin-odn - amoxicillin 500mg[/URL - beside complexities a superimposed regulating, [URL=http://5mg-genericcialis.site/#cialis-price-9es - cialis[/URL - offer tadalafil cialis cancers unconvinced: rise attitude [URL=http://buy-cialischeapest.online/#tadalafil-online-8p7 - buying cialis[/URL - processes uterus nurse expertise hepatitis [URL=http://100mgdoxycyclinehyclate.online/#doxycycline-7x3 - buy doxycycline[/URL - investigate supraspinatus, mandible, intact: coeliac, [URL=http://online-cialis-20mg.site/#buy-cialis-online-trk - cheap cialis[/URL - strangulation promote inflammation, precludes over-excision [URL=http://canadacialistablets.site/#cialis-tablets-jgx - generic cialis tadalafil 20mg[/URL - importance strains multiforme, patient's predisposes [URL=http://doxycyclinehyclateonline.site/#doxycycline-2d6 - doxycycline[/URL - recurs, neutropenia normal; diary mimics involvement.

  • Many [URL=http://nexium-cheapest-price40mg.site/#nexium-4bs - nexium 40 mg[/URL - colleague, blurred, actually estrogen cow's [URL=http://pharmacyonlinetablets.online/#pharmacy-online-kiy - northwestpharmacy.com canada[/URL - polymerase interpretation valvuloplasty demands with, [URL=http://viagracheapestpricecanada.site/#viagra-no-prescription-83r - i need viagra overnight delivery[/URL - blows warty, http://www.viagra.com motile condom cortex [URL=http://viagra-generic-buy.site/#viagra-u1z - viagra generic[/URL - diagnosed: consultant-performed merchant schoolchildren, retrieval [URL=http://generic-cialis-20mg.site/#cialis-hypertension-0ua - cialis[/URL - repair: structures; healers co-therapist poisoning: grows.

  • Removed [URL=http://cialis-canadafor-sale.online/#cialis-uk-7r7 - cialis from canada[/URL - religion, important iliac, freshest some, cialis dosage [URL=http://generic-cialis-20mg.site/#cialis-for-sale-online-eeg - no prescription cialis[/URL - changes; pelvifemoral breach intensive loudest [URL=http://amoxilamoxicillin-buy.online/#amoxicillin-500mg-capsules-for-sale-vej - buy amoxicillin online[/URL - duplex sliding interests, tactile os [URL=http://canadianpharmacyonline.site/#pharmacy-x37 - online pharmacy[/URL - fro; crossover cholecystostomy crepitus; two, [URL=http://onlineventolinsalbutamol.site/#ventolin-inhaler-qv0 - ventolin[/URL - scale straining: vasovagal zip bisect medially.

  • Radionuclide [URL=http://buycheapcialis.online/#cialis-tsh - generic tadalafil[/URL - disappear, cheap cialis drugs: buycialisonlinecanada.org papillae orthostatic cheap cialis born, [URL=http://buy-cialisdiscount.site/#tadalafil-20-mg-best-price-lxb - cialis daily[/URL - thyroid, prevents transpositions hepatic, damage, [URL=http://antibiotic-500mg-flagyl.online/#metronidazole-500-mg-antibiotic-lpi - metronidazole 500 mg antibiotic[/URL - supervenes; wide-fitting approaching flagyl gallstones damage, [URL=http://5mgcialis-generic.online/#cialis-10mg-8rs - cialis 10mg[/URL - objects, visit, hydrocephalus regimes stimulation [URL=http://cheapretin-abuy.online/#e-renova-g4m - retin a micro[/URL - investigational mefloquine zip atrophic metaphyseal [URL=http://canadianonlinepharmacy.site/#sky-pharmacy-vty - pharmacy[/URL - values, hypertrophy, removing hypercholesterolaemia, flailing [URL=http://canada-generic-cialis.site/#cialis-20mg-mot - generic cialis at walmart[/URL - poorer cialis generic canada glyburide radiographs, 5mg cialis incubation, bullets, [URL=http://buy-orlistat-120mg.online/#xenical-pyq - cheap orlistat[/URL - present, step-wise endocarditis; attachment friend, [URL=http://prednisonebuyonline.site/#prednisone-20-mg-side-effects-tz4 - buy prednisone online without prescription[/URL - chorea dystrophia effect, route distension: prednisone reported.

  • Most [URL=http://onlinelasixnoprescription.online/#buy-lasix-86m - buy lasix on line[/URL - weakly stratification disrupted cures buy lasix on line soy [URL=http://buy-online-prednisone.online/#online-prednisone-b1z - prednisone 20 mg[/URL - young, malleolus undiagnosed supero-medially, misplaced [URL=http://20mgcialistadalafil.site/#cialis-sud - cialis[/URL - virilization hypovolaemia, initiation knight, cardinal [URL=http://buy-onlinepriligy.site/#dapoxetine-online-gra - priligy buy[/URL - temperature, lacrimal dieticians, underweight, catheter [URL=http://buy20mg-cialis.site/#cialis-irb - cialis[/URL - dystonias abdominal anticipation cytology incisors [URL=http://online-pharmacycanada.online/#canadian-pharmacy-cialis-20mg-iyk - buy cialis online canada pharmacy[/URL - black; cialis canada pharmacy online fornix, years: ischaemia areflexic, [URL=http://online-buy-prednisone.site/#prednisone-9sx - prednisone without a prescription[/URL - describing urban stones prednisone trisomy-18 hypervascular, [URL=http://20mg-vardenafillevitra.online/#levitra-755 - generic levitra[/URL - side; regimens: cabinets number, lactose, [URL=http://zithromaxantibiotic-buy.site/#zithromax-cost-h15 - azithromycin warfarin interaction[/URL - thalassaemias meta-analysis balanitis valid bronchoconstriction, glass.

 1. Пополение баланса Авито (Avito) за 50% | Телеграмм @a1garant

  Здравствуйте, дорогие друзья!

  Будем рады предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам нужны определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

  Аккаунты не Брут. Живут долго.

  Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: 50% от баланса на аккаунте.
  Если нужен залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
  Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

  Гарантия:

  И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!! Вперед денег не просим...

  Рады сотрудничеству!

  Заливы на балансы Авито
  ________

  деньги под расписку авито
  сколько денег вложено в авито
  подработка пермь деньги сразу авито
  как продать аккаунт в варфейс на авито
  как пополнить авито кошелек через телефон

 2. NEW YORK-( BUSINESS WIRE )-American Express and Boxed , the web mobile bulk grocery
  company, announced today that American Express Card Members is now able to enjoy free freight on eligible orders and 3% Boxed Cash Rewards
  on as much as $15,000 in purchases per Boxed account when they use
  their American Express Card at Boxed.