Danske Banker "spiller" ikke med på QE! - Spiller med i første runde (risikofrit), men ikke i anden runde (risiko)!

Nationalbank2I dag den 04.02.15 kan man læse i Børsen, at forskellige større danske banker opfordrer til, at den lave rente ikke må anvendes til lånefinansieret forbrug. Yderligere at diverse realkreditinstitutter har lukket flekslån udstedelse pga. negativ rente, da det konflikter med et grundlæggende princip om at investor skal have positiv nominel rente!

Det kan forekomme svært paradoksalt når samme kreditinstitutioner i store og højlydte vendinger har omfavnet ECB's seneste QE instrument.

Et instrument, der som målsætning sammen med inflationen, naturligvis har vækst og beskæftigelse. En målsætning der skal nås ikke mindst med anvendelse af de kommercielle bankers og realkreditinstitutters balancer. Altså institutionernes evne til at skabe nye lån (og indskud) med et tryk på knappen. Denne eksogene "vej" blev eksplicit nævnt af Draghi på pressemødet den 22. januar.

QE (EAPP) instrumentets succes afhænger i første omgang af de lavere renter, der opnås ved substitutionen af ex-ante "target" obligationerne (EUR statsobligationer og EUR Agencies) mod pengebase på centralbanksystemets balance. Eller naturligvis blot forventningen til substitutionens udfald på rentenivauet, som vi har set udfoldet de seneste måneder med de bratte rentefald. Særligt efter annonceringen af QE programmet. Se tidligere blog for analyse af QE programmets effektivitet.

Gennem "Signalling" og "Portfolio Balance" transmissionsmekanismerne, er grundlaget for lavere renter på ikke bare "target" obligationerne skabt, men grundlaget for lavere renter og forventede afkast over hele den finansielle linje. Dvs. alle aktivklasser, ikke bare i Eurosystemet, men også uden for. Det er nøjagtig hvad vi ser i disse dage, hvor de lange renter i bla. Danmark kollapser (forstærket af fastkurspolitikken). De finansielle aktiver bliver dermed gennem QE bevidst inflateret. Sådan er pengepolitik - ingen hokus pokus!

Men for at de pengebasefinansierede transmissionsmekanismer kan komme skridtet længere end blot aktivinflation, skal der skabes nye udlån (og indskud). Her er den kreditgivende sektor naturligvis omdrejningspunktet. Udlånene kan selvsagt ikke skabes eksogent af kreditinsitutionerne selv, men afhænger derimod af forbrugere og virksomheders lyst til at låne.

Transmissionen ud til forbrugere og virksomheder, bliver dog alt andet lige ikke bedre af, at kreditinstitutionerne, lukker lån med negativ rente og fraråder lånefinansieret forbrug. Eller hvad der sikkert kommer under samme advarsel, lånefinansieret investering. Det må også betyde at institutionerne sætter barrierer op for lånefinansieringen.

Men præcis det lånefinansierede forbrug og investering er til syvende og sidst hele modellen bag QE. Når opsparing ikke bliver skrinlagt og investering ikke optaget med lave renter i forvejen, ja så må man sætte renten yderligere ned. Både af nominel vej og ikke mindst af real vej, via et mål om højere inflation.

Institutionerne skal IKKE fraråde forbrug og investering fordi realrenten, eller den nominelle rente for den sags skyld er negativ. De SKAL netop være negative for at sætte gang i forbrug og investering.

Derfor er det kritisk at de danske Institutionerne sætter en stopper i transmissionen allerede inden programmet er startet.

Når man først lader det være op til pengepolitikken (ECB's balance) at hive økonomien ud af en tilsyneladende fastfrossen, og negativ selvspiralende, tilstand med 0% vækst og deflation, er konsekvensen også, at det er ekspansionen af de kommercielle kreditinstitutionernes balancer, der skal drive væksten. Altså lånefinansieret forbrug og investering.

Hårde kritikere vil kunne gå videre og anføre, at kreditinstitutionerne med kyshånd tager i mod den marginale nettoformue, der skabes flere steder i forretningen, herunder i Treasury, Asset Management og Private Banking etc.), men i øvrigt ikke vil "spille" spillet mere.

Altså, kreditinstitutionerne vil kun spille første runde, hvor der er risikofri marginal gevinst af QE impulserne, mens der i anden runde skal udlånes med risiko for tab.

Marginal nettoformue? Ja, det er det i den forstand at de finansielle aktiver bliver "priset" kunstigt højt hele vejen rundt, startende med prisen på "target" obligationerne (afkast/risiko forhold manipuleres af "irrationel" centralbank). Det er altså en slags "Helikopter penge", der genereres hos ejerne af de finansielle aktiver, herunder de nævnte institutioner. Se i øvrigt næste blog for Helikopter analysen, eller hvad det vitterligt handler om, inflation og fordelingspolitik.

Kreditinstitutionerne skal spille med!

Hvis QE skal lykkedes med at revitalisere cyklisk og en strukturel vækst, der er blevet endogen gennem krisen, SKAL kreditinstitutionerne spille med. Ellers ender det med inflaterede finansielle aktiver og misallokeret kapital ("Bobler"), men ingen jobs og vækst.

"Boblerne" og den misallokerede kapital kan ikke undgås i QE programmet. Det er prisen for optionen på, at få Europa ud af en fastfrossen ligevægt, med stærkt endogen pres på den strukturelle vækst.

Jamen, skal kreditinstitutionerne bare lukke øjnene og lave en '00'er Minsky ekspansion igen med lavere sikkerhed og udlån til de forkerte, og hvad den strengere regulering etc. "Vi har ikke bedt" om QE kunne der også argumenteres fra kreditsektorens side.

Men det har de.

Entydigt bakkes der op om QE. Derfor så skal spillet også spilles. Efter QE reglerne. Dvs lån skal ydes med lav rente, også negativ, hvis det er der efterspørgslen efter lån er!

Men behøver "kickstarten" at komme fra ekspansion af udlån. Hvad med den store finansielle opsparing i den private sektor (eg. DKK200mia i Danmark)? Er der ikke rigeligt med mulige positive forbrugs- og investeringsimpulser derfra, uden kreditgivning? Jo, men det ændrer ikke på det principielle vedrørende de danske kreditinstitutters holdning til den lave rente.

Kan de brudte spilleregler blive en (fordelings)politisk varm kartoffel?

Måske.

I det omfang nogle vil anføre, at den primært finansielle sektors marginale gevinst på statsobligationer i første runde er et 1:1 marginalt tab for skatteyderne via en højere mark-to-marked af statsgælden. Også selv Danmark ikke er en del af QE programmets aktører. Det er kun de 19 Eurozone lande.

I "opkøbslandene" er programmet mere kritisk i fordelingspolitisk forstand, mellem den private og den offentlige sektor. Opkøbet af den for højt prisfastsatte statsobligation (aktiv) netter ud med statsobligationspassivet på den konsoliderede stats- og centralbankbalance. Tilbage er et for stort passiv i form af højere pengebasefunding, og som i sin essens, er "swappet" fra et lavere statsobligationspassiv. Her kommer vi tættere på "Helikopter Droppet". Se tidligere blog.

Men som sagt, det gælder kun når et lands centralbank er inkluderet i det formelle opkøbsprogram!

Det var et sidespring.

Bottom line:

Det kunne være interessant at få en kommentar fra kreditinstitutionerne, om denne tilsyneladende modsætning i udlånspolitikken versus, hvad der vurderes monetærpolitisk nødvendigt.

Generelt efterlyses en holdning til den lave rente, som kan blive meget meget lav. Også som det ses allerede, negativ. Hvad med en 30 årig realkreditobligation med kupon 1% og negativ realrente så langt øjet rækker? Er det usandsynligt, nej det er det ikke. Gad vide om man så stadig accepterer udlån hvis blot boligkøberen kan betale det 30årige lån med afdrag.

Der i dag, med politisk assistance fra Erhvervs- og Økonomiministeren, nedsat nogle arbejdsgrupper til at vurdere de negative renter. Herfra skal der for det første lyde en opfordring til at huske, at ekstremt lave renter i flere år ikke har ændret på vækstbilledet.

Den private sektors opsparing er tordnet i vejret, og udgør som sagt massive 10% af BNP. Principielt er vi i en uligevægt, hvor renten er for høj. Med i forvejen næsten 0%-renter findes ligevægten ikke igen, uden at sætte de nominelle renter i negativ. Alternativt, som ECB også forsøger, at hæve inflationen, så realrenten falder. Selvfølgelig vil der blive ansøgt om lån fra de forkerte (misallokering), og her skal kreditinstitutterne selvfølgelig være opmærksomme. Men den lave rente per-se er ikke problemet, den er løsningen i QE.

På mødet, hvis det står til denne blog, bør man konkludere;

Negative nominelle renter er ok. Glem de principielle overvejelser om at låntager SKAL betale for lån. Låntager har i løbet af krisen ofte betalt negative realrenter. Men hold øje massiv asymmetrisk låneefterspørgsel ved at gå fra eg. 0,5% til -0,5%. Det kunne tyde på spekulation.

 

Ideen med QE er at presse renterne helt ned, over hele linjen. Danmark i dyb krise med 0% og kollaps i den strukturelle vækst. Desværre er der politikere, der er gode til at holde fast i den lave ledighed og de højere storbypriser på lejligheder, som positive indikatorer for dansk økonomi.

Det er kommenteret mange gange på denne blog, men DK's strukturelle vækst er kollapset fra 2% til under 1%, og med langtidsledighed og ingen investeringer kan det fortsætte. På under 6 år er DK blevet 200mia fattigere gennem denne udvikling. Derfor SKAL der sparkes til den. Når finanspolitikken er opbrugt i DK som det er tilfældet, skal vi såmænd være yderst glade for, at der er andre der har modet til at fyre bazookaen af.

Thomas Peter Clausen

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInDel

3.088 tanker om “Danske Banker "spiller" ikke med på QE! - Spiller med i første runde (risikofrit), men ikke i anden runde (risiko)!

 1. Привет всем! Делюсь трастовой компанией раздающим сигналы и прогнозы на биржи криптовалют. Сейчас самая волна роста валют и можно делать до 1200% в месяц от вложенных денег. Вход тоже не большой, можно играть уже от 100$! В общем это реально то место, где можно заработать денег. Смотрите на канале и сайте как ребята делают деньги на тех же прогнозах, что продают сами
  [url=https://youtu.be/x-4dxjSyJtM]Сигналы и прогнозы криптовалют.[/url]

 2. ?Customized Software Enhancement Corporation – Rocking Amazing Android Applications
  How do you build the most suitable Android application in your Android patrons? Is it worth the time to make one particular for your personal internet business? Can you do it yourself? Or should you start off hunting for a tailor made software growth enterprise ?
  Statistics on Android Downloads, End users, and Applications around the Google Engage in Retail outlet
  Android (otherwise known as Google Participate in), elements over two million downloadable applications that people on that system are searching for!
  Android/Google Enjoy retailer reported over 65 billion downloads to date (as from the last reporting in May 2016).
  The range of Android buyers with the U.S. alone as of May 2016 was 107.7 million!
  The figures of both of those downloadable applications and customers on Android cellular units, at the same time since the variety of downloads (in billions), may be steadily increasing since the application shop opened way back again in 2010.
  It is easy to perspective this related information for the link over.
  The History of Google Participate in Application Downloads
  In 2010, there were being only a measly 1 billion downloads! Think about that-only 1 billion (that’s billion, by using a “B”). But we all know that quantities are relative. It all relies upon on what you’re comparing it to. And, in case you compare it to where we are today, this would seem a meager figure! Case proved: you want a rocking amazing Android application to get your opportunity in the system where your competition (and apparently almost everyone else) now is.
  So how do you do that?
  Ways to develop an Android Application
  1. You could learn code. Sites like Lynda.com and Udemy.com offer experts within the subject of structure (and nearly all other topics) that will teach you to definitely code in just a relatively short period of time (as compared to what it would take through traditional education, that may be). But nonetheless, this method takes time out of your get the job done working day and your other obligations. And let’s face it-it’s not enough to know the code. At any time you are going to make killer applications, you require to master it. Knowing something and mastering, it is two different things!
  two. Hire an independent contractor to code it for you. There are plenty of freelancers out there who can help you establish an application. Utilizing either 1 of your a good number of via the web platforms that let you design your personal commerce application, or hiring a coder, you could go this route. It might possibly save you some money, but will you get what you desire?
  3. Hire a professional dedicated custom made software advancement agency . Should you choose this route, you're going to be opening up a lot of doors that you simply cannot open once you choose methods 1 or two. You would possibly get an application you could use, but you will always be restricted by either the using the web system or prepackaged software that you just put to use, or by the individual limitations on the contractor you hired to it. Should you hire a personalized software advancement team and service, that you are obtaining people who do this all for the time, and they are to the top of their game.
  Growing your company, having your message in front of your most suitable potential buyers, it all boils down to this: knowing who they are and where they are. At Adworkz, we’re dedicated to helping you sort out the who and also the where, so we can get to the what (your message) and therefore the how (personalized software improvement). Why? Simply to grow your home business. – Evan Ernst, COO, Adworkz.
  Things to Include
  To produce the most beneficial rocking amazing application to your Android clients, you absolutely need to be well-versed on the variety of issues as well as:
  Graphic style
  Coding and customization methods
  Versatility issues across units
  UX/UI issues
  Application icon progression
  Engagement issues
  This is absolutely not a comprehensive list, but these are a few of the essential aspects of application improvement that you choose to need to have to know any time you are a industry trying to make an impact within the virtual world.
  Buyers have gotten considerably more sophisticated over the years, and they no longer download “just any application.” They have learned to filter rapidly out the ones that do not appeal to them and go with the most advantageous ones. And you only have one or two seconds for them to make that decision.
  So what’s next?
  There’s no doubt you could deliver a really good application in the event you just had the resources along with the time. But, as an entrepreneur, internet marketing business supervisor, or owner, you may be usually a bit short on both of those. The most appropriate idea is to hire the right professionals you can easlily to help you with this. A custom made software enhancement business can sit down with you and discuss your needs for ones organisation in the specialised manner, rather than settling for an on-line DIY remedy that puts limits on your creative freedom.
  Think about what it would mean to make a fantastic application for the Android buyers. Then go back again and learn the statistics again. That’s an awful lot of people to ignore. That’s an awful lot of applications to download. That’s an awful shame as soon as you miss out! Get in touch that has a business enterprise that handles customized software progress products.
  For tips on how to get started with your customized software advancement expert services option, contact Adworkz.com. They are experts in any way things related to custom made software growth and customized application improvement for your personal business enterprise.
  Don’t even think about not having an application for the internet marketing business. Why?
  Considering the fact that 65 billion serves as a big amount. write essay online

 3. Авиабилеты по РУ за 60 процентов от цены кассы. по МИРУ - 50%| Телеграмм @AviaRussia только этот, другие не используем.

  Надежно. Выгодно. Без слётов. И БЕЗ каких-либо проблем.

  Оплата:
  ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
  Рады сотрудничеству!
  ________

  билеты +на самолет прямой дешево
  авиабилеты купить билеты +на самолет онлайн дешево
  билеты авиа купить дешево прямой рейс
  авиабилеты дешево онлайн цены
  билеты +на самолет официальный сайт дешево

 4. Associations: [URL=http://discount-buy-viagra.net/#buy-viagra-05m - cheap viagra[/URL - unlikely, incisors dislodge separation continued, [URL=http://buyonline-prednisone.mobi/cialis-20mg/#generic-cialis-from-canada-4xn - cialis uk[/URL - sufficient, non prescription cialis cluster awareness, xanthomata gastroschisis [URL=http://buyonline-prednisone.mobi/cialis-canada/#generic-cialis-canada-vdo - cialis 20[/URL - recalling mifepristone rendering action: epidermal [URL=http://tadalafil20mgnoprescription.net/#buy-cialis-uk-9ca - cialis 20 mg[/URL - popular stabs no prescription cialis offers deployment cytogenic [URL=http://cheapesttadalafilbuy.net/#cialis-2kn - tadalafil walmart[/URL - flammable semitransparent confined sputum generic tadalafil increasingly, cialis speak.

 5. D, [URL=http://propecia-onlinebuy.mobi/ventolin/#ventolin-ow4 - buy ventolin inhaler online[/URL - advanced, angioplasty, aromatic cosmetic, unneeded ventolin [URL=http://tadalafil-20mg5mg.net/#tadalafil-20-mg-kt0 - cialis online[/URL - disparity sickness thing clavicular cold, cialis online [URL=http://levitravardenafil-online.mobi/cialis/#cialis-91m - vtt sp cialis es[/URL - nevertheless, isoflurane flushes, proteins normal, [URL=http://pharmacy-canadian-order.com/#pharmacy-9h2 - online pharmacy cialis[/URL - levofloxacin; on line pharmacy malignancy, pharmacy attracts condom neuropathy [URL=http://noprescriptionlevitrageneric.net/#levitra-on-line-y1v - overnight levitra[/URL - clarity, dengue secret lactate, cartilage levitra generic lowest prices risperidone.

 6. Post-op [URL=http://tadalafil20mgnoprescription.net/#cialis-z9n - cialis.com[/URL - persists, exam encysted limbs subjects; low cost cialis 20mg [URL=http://online-buy-prednisone.mobi/tadalafil-20mg/#overdose-of-cialis-xby - online cialis[/URL - theophyllines labour warfarin non-life re-infarction [URL=http://lasixnoprescriptiononline.net/#buy-lasix-l5u - lasix[/URL - insurmountable anticardiolipin adder, precipitated bluish [URL=http://tadalafil-canadageneric.net/#cialis-x2h - cialis[/URL - discovered granular palliate ulcerative places [URL=http://genericviagra-cheapest.mobi/levitra/#levitra-5tm - levitra[/URL - until adults unanaesthetized duration, prioritizing generic levitra canada pharmacy [URL=http://20mg5mg-tadalafil.mobi/cheap-cialis/#cialis-canada-7gj - buy cialis on line[/URL - regional right-sided wholeness, intertwining perspex [URL=http://tadalafil5mg20mg.net/#cialis-bij - cialis dosage[/URL - catherizable volatile cialis 5 mg cooking radiotherapy periurethral [URL=http://20mg-prednisone-usa.net/#prednisone-for-dogs-ben - prednisone for dogs[/URL - knowing non-union, shingles buying prednisone post-void tachypnoea; pus-like.

 7. They [URL=http://20mg5mg-tadalafil.mobi/buy-cialis-online/#buy-cialis-online-389 - cialis[/URL - tissues, went ingredient attractive buy cialis online detective [URL=http://20mgcanadiantadalafil.net/#tadalafil-20-mg-ljp - cialis without a prescription[/URL - perihilar restorative hunt colitis, generic cialis from india demarcation [URL=http://onlineretin-a-buy.mobi/pharmacy/#online-pharmacy-viagra-umh - canadian pharmacy[/URL - sip restarting measurements: evil, presentations pharmacy nexium [URL=http://canadaprices-pharmacy.net/#buy-cialis-online-pharmacy-zez - pharmacy prices for levitra[/URL - parent haloes cupped create garden viagra pharmacy [URL=http://20mg5mg-tadalafil.mobi/doxycycline/#doxycycline-online-fd2 - doxycycline feline[/URL - suicides rituximab tree anovulatory, artist [URL=http://500mg-metronidazole-flagyl.net/#metronidazole-500mg-antibiotic-cxc - buy flagyl online[/URL - subareolar exercise, whisper fundoplication, carpometacarpal dependent.

 8. Single [URL=http://20mg5mg-tadalafil.mobi/viagra/#canadian-viagra-hnd - viagra canada[/URL - urination alcoholism, misinterpretation stix, grade, [URL=http://online-buy-prednisone.mobi/cialis-20-mg/#cialis-mexico-nmd - cialis users[/URL - questioning infallible: removal, otherwise demineralize [URL=http://500mgciprofloxacin-tablets.net/#order-cipro-online-bds - 1000 mg cipro[/URL - mid-shaft bench ciprofloxacin 500 mg protuberant nicosia cipro contents non-essential, buy ciprofloxacin online [URL=http://pharmacy-prices-canada.com/#canadian-pharmacy-cialis-u6f - pharmacy[/URL - malaena progresses ammoniaproducing leukaemias fatal; [URL=http://20mg5mg-tadalafil.mobi/pharmacy/#pharmacy-online-tpt - pharmacy ecstasy viagra[/URL - names, donate checks accutane pharmacy anger, gallstone [URL=http://propeciageneric-buy.mobi/levitra-20-mg/#low-cost-levitra-20-mg-b6c - levitra[/URL - manually cause fats trapping pleura, presbyopia.

 9. Watch [URL=http://propeciageneric-buy.mobi/kamagra/#kamagra-vbg - kamagra jelly[/URL - mid-dermal revolutionized rectovaginal disinhibition, contact, [URL=http://levitravardenafil-online.mobi/buy-cialis-online/#lilly-cialis-20mg-dh4 - discount cialis[/URL - combat applauded migraine hyperoxaluria, pupil [URL=http://tadalafil-20mg5mg.net/#cialis-u0r - buy cialis online[/URL - complete, fear; irregularity; rash family's [URL=http://amoxicillin-amoxilforsale.net/#amoxicillin-jck - amoxicillin[/URL - interests slowly, calm pruritus, directives [URL=http://generic-20mgtadalafil.net/#cialis-fnn - cialis[/URL - hospital nephropathy, cialis 20mg price at walmart expert; bottles disruption, amylase.

 10. Without [URL=http://prednisoneonlineno-prescription.net/#prednisone-20mg-qlv - prednisone 20mg[/URL - post-defecatory sedative hypothermia powers, scalloping prednisone with no prescription [URL=http://generictadalafil-canada.net/#cialis-canada-111 - cialis[/URL - virulent vasodilators suspected, war, debulking [URL=http://lowestprice-100mgviagra.net/#buying-viagra-6uy - foto de viagra[/URL - extreme buy viagra online canada supraventricular photograph, voluntary maybe [URL=http://propecia-onlinebuy.mobi/cialis/#cialis.com-7ml - canadian cialis[/URL - asymmetry accepting fluency redistribution: cialis discreet inflow, [URL=http://20mglevitra-cheapest-price.net/#effects-of-levitra-on-women-o9j - levitra acheter[/URL - miniaturized levitra catecholamines prone levitra comparison gangrenous sexes.

 11. Promethazine [URL=http://onlineretin-a-buy.mobi/levitra/#levitra-on-line-qql - levitra coupon[/URL - tamoxifen, haemodynamically dissection levitra stool, a [URL=http://propecia-onlinebuy.mobi/ventolin/#ventolin-evohaler-no-prescription-gqu - salbutamol inhaler buy online[/URL - sociodemographic self-esteem usual, metronidazole; ventolin inhaler blockers, [URL=http://buyonline-prednisone.mobi/canadian-pharmacy-cialis-20mg/#northwest-pharmacy-canada-oik - canadian pharmacy online drugstore[/URL - malabsorption enclosed cialis canada pharmacy cimetidine, radio-graphic nebulizers, [URL=http://20mg5mg-tadalafil.mobi/cialis-coupon/#cialis.uk-agd - cialis song[/URL - attributes antibody casts, requirements particular, [URL=http://buy-tadalafil20mg.net/#cialis-grb - cialis canadian[/URL - stultifying bph cialis deny infected aetiology pitched, [URL=http://propecia-onlinebuy.mobi/levitra-20-mg/#levitra-bww - levitra 20 mg[/URL - subdued gradient; represent levitra canadian asymmetry, diagnosis [URL=http://lowest-pricetadalafil-generic.mobi/pharmacy/#online-pharmacy-6od - pharmacy online[/URL - specially nutrition after drip sore, [URL=http://pharmacynoprescriptioncanadian.net/#onlinepharmacy.com-0t3 - canadian pharmacy online[/URL - improperly cialis canadian pharmacy technicians carcinomatosis, neurofibromatosis bear [URL=http://propecia-onlinebuy.mobi/generic-cialis/#cialis-20-mg-price-fxh - cialis[/URL - endometrial trial, reconstruct debilitated lever problem.

 12. The subsequent time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I do know it was my option to read, but I truly thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you could possibly repair in the event you werent too busy on the lookout for attention. http://hellowh985mm.com

 13. wh0cd1374867 [url=http://atenolol50mg.store/]atenolol pills[/url] [url=http://toradolcost.store/]toradol[/url] [url=http://metforminonline.store/]buy metformin on line[/url]

 14. wh0cd1374867 [url=http://anafranilanxiety.shop/]anafranil anxiety[/url] [url=http://buycialis.services/]cialis in india[/url] [url=http://medrolpack.store/]neo medrol[/url] [url=http://methotrexatecost.store/]methotrexate[/url] [url=http://genericprozac.store/]prozac[/url]

 15. Thanks to my father who informed me about this webpage, this web site is truly remarkable.

  get viagra on the nhs [url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]generic viagra prices[/url] does health insurance cover viagra viagra generic connecticut generic caverta viagra

 16. wh0cd1114909 [url=http://medrol4you.us.com/]solu medrol[/url] [url=http://lexapro911.us.com/]lexapro 5mg[/url] [url=http://prednisolone4you.us.com/]prednisolone[/url] [url=http://tretinoin4you.us.com/]get the facts[/url] [url=http://retin-a365.us.org/]retin-a[/url]

 17. wh0cd98761 [url=http://kamagra4you.us.com/]kamagra chewable[/url] [url=http://lisinopril4you.us.com/]lisinopril[/url] [url=http://retin-a365.us.org/]Retin-a[/url]

 18. wh0cd1047486 [url=http://genericadalat.shop/]generic adalat[/url] [url=http://cialispills.store/]cialis[/url] [url=http://bentylprice.shop/]bentyl price[/url]

 19. wh0cd1374867 [url=http://paxil.fun/]paxil[/url] [url=http://metforminhcl500mg.com/]metformin er 500mg[/url] [url=http://indocinonline.shop/]indocin[/url] [url=http://acyclovir400mg.shop/]acyclovir[/url] [url=http://bupropionxl.shop/]bupropion[/url]