Olieprisens styrtdyk - "Armageddon". Så køb da noget Olie ECB!!

MoneyfornothinhMed det nuværende niveau på USD 38 pr. tønde Brent råolie, er vi jævnfør, de fleste eksperters opfattelse, tæt på de marginale produktionsomkostninger ved udvindelse af een ekstra tønde råolie.

Men spørger man de store økonomiske "tænketanke", herunder IMF, OECD, og de kloge afdelinger i centralbankerne, om de er bekymrede over de fortsatte fald i olieprisen, er svaret entydigt. JA!

For de fleste, herunder også, højt estimerede økonomer, virker dette dog særdeles kontraintuitivt.

Fortæller basal Neoklassisk Mikroøkonomi trods alt ikke, at en outputpris tættere på de marginale omkostninger er bedre for samfundet (verden) end en monopol/oligopol outpris langt over de marginale omkostninger? Var der ikke noget med et "dødvægtstab" - trekanten, det mistede producent- og forbrugeroverskud ved for høj pris? Og hvad med købekraften? Den stiger som bekendt direkte ved olieprisfald, og indirekte via lavere priser på olieafhængige produkter, eg. flybilletter.

Fortæller basal Keynesiansk Makroøkonomi ikke samtidig også, at 1 dollar fra een rig lomme ("Sheiken" som sælger) til en anden og mere "fattig" lomme ("Hr. Hansen" som køber), øger realt BNP for samfundet under eet?

Svaret er ja og ja.

Men hvorfor så bekymringen?

Lad os lige dvæle kort ved mikro-makro gymnastikken, inden vi besvarer spørgsmålet ud fra den intellektuelt udfordrende makrologik.

Hvad der præcist er omkostningen ved at udvinde en ekstra tønde råolie, er særdeles usikkert og muligvis også sløret. Karteller, som OPEC har kun et formål, og det er at sikre prisen er over de marginale omkosninger, så de kan sikre sig "overnormal" profit.

Hvorfor lukker Sauderne så ikke bare produktionen midlertidig, som de i øvrigt altid har gjort, for at holde prisen i "overnormalt" niveau? Det kan de ikke, da konkurrencen er for stor fra non-OPEC. Istedet har OPEC, med Sauderne for bordenden, nu taget skeen i den enden hånd, og fjernet produktionskvoter for at få priserne ned.

Hvorfor? Håbet er at de i et spil "Game of Chicken" (den der blinker først!) kan udholde smerten ved lav oliepris længere end konkurrenterne. Saudi Arabien producerer idag 10,4 mill. tønder om dagen, hvilket er rekord.

Da der foregår en kamp, muligvis over, muligvis under de marginale omkostninger, er det svært at vide hvor langt olieprisen kan komme ned. Men der gættes i nogle kredse på, at Sauderne kan producere med profit, helt ned til USD 3 pr. tønde, mens nivauet ligger på USD 30-100 afhængig af om det er i Qatar, Rusland, USA, Norge eller Danmark. On-shore eller off-shore.

Sheikerne i Saudi-Arabien har dog tudet siden prisen krydsede gennem USD 90 for et par år siden. Slut med Guldvandhaner, slut med Bentley'er til hele familien, og slut med A380 indfløjet daglig Sushi fra Tokyo. Ved det nuværede niveau på USD 40 påstås det ovenikøbet i andre kredse, at landet, ex-USD reserverne, vil gå fallit inden 2 år! WOW.

Kamelerne bliver nu trukket væk fra middagsbordet og ud på landevejen.

Men hyleriet er mikro.

I makro er een persons cashflow tab en andens cashflow gevinst (dollar-for-dollar). Det kaldes også et nulsumspil, og er i dette tilfælde mellem eksportører og importører af olien, mellem Vesten og OPEC/Rusland. Det er aaltså umiddelbart godt for Hr. Hansen og skidt for Sheiken, men under eet, stiger BNP alligevel realt, pga. forskellighed i marginal forbrugstilbøjelighed/opsparingstilbøjelighed.

Fraset denne umiddelbare fordelingsmæssige effekt (geopolitik!), er der derfor tale om en aggregreret positiv effekt på vækst og beskæftigelse. Heri ligger den positive fortolkning af olieprisens fald.

Her kommer så kerneproblemet.

Monotont faldende oliepriser skaber deflationære tendenser i særligt vare- og servicepriser. Det vi forbinder med inflation/deflation i daglig tale. Altså nøjagtig det vi har været vidne til de sidste 3 år, med negativ og svag positiv inflation i især Europa, Danmark og Japan, men også i Kina (relativt til deres mål).

Jamen, hvad med den hæderkronede "Aggregate Demand Curve", AD kurven, som siger at realt BNP stiger ved faldende varepriser? Det er da POSITIVT med faldende aggregerede priser? Det hænger ikke sammen, eller gør det?

Er det så fordi, som vi ofte hører at forbrugere udsætter deres forbrug når de "kan se", at priserne falder? NEJ, det er en særdeles udbredt misforståelse (ville man argumentere omvendt ved stigende priser?). Problemet ligger i, at vi er i et 0%-rente miljø. Det som Keynes kaldte en "Likviditetsfælde".

Lavere inflation/deflation kan således ikke realt kompenseres for ved at nedsætte de nominelle renter pga. de-facto stopklodsen ved 0%, eller lige under. Dette er forudsætningen under "AD kurvens" sammenhæng mellem pris og BNP.

Realrenterne stiger således for forbrugere og virksomheder i takt med olieprisfaldet, hvis vi antager, at olieprisfaldet kommer ud til "tanken". Herved kan økonomien blive fastlåst i en langvarig lavvækstfælde, da en genopretningsligevægt vil tilsige 0%-renter eller negative realrenter. En fastfrossen lavvækstfælde, som bliver forstærket, fordi cyklisk langtidsledighed og lave bruttoinvesteringer, reducerer den fremtidige potentielle vækst i økonomien.

For høje realrenter er således en bekymring, men spørger man de store institutioner, som IMF og OECD, er hovedbekymringen et andet, men velkendt fænomen.

Fænomenet kaldes "debt-deflation" og blev første gang beskrevet i 1933 af Irving Fisher.

En spiral som vi så i 1930'erne og i en anden form også i 2008. I sin substans, betyder den, at stærkt "bruttogældsatte" lande med svært oppustede balancer pga. af eksempelvis boliglån, oplever negative reale formueeffekter, når varepriserne falder.

Nominelle boliglån stiger således i real værdi ved faldende og overraskende inflation, eller direkte deflation. Men er det ikke blot et nulsumspil, hvor obligationsejeren eller banken (udlåner) får den modsat positive reale effekt, 1:1, "Krone-for-Krone" ? Jo, målt som netto formueeffekt.

Men for samfundsøkonomien er det negativt, fordi låntager typisk har højere marginal forbrugs/investeringstilbøjelighed end udlåner. Der er altså på BNP, en samlet marginal negativ og asymmetrisk multiplikatorisk effekt fra låner/udlåner mellemværendet. Dette BNP chock kan give yderligere fald i priserne, hvorved spiralen er i gang. Jo højere balancer, des større er denne potentielle bombe!!

Da Europa stadig i mange lande kæmper med for store balancer, er ECB naturligvis bekymret for denne mekanisme, udover deres 2% - inflationsmål per se. For lige at afslutte AD kurvens paradox, så ligger der i den oprindelige sammenhæng også denne asymmetriske effekt, blot med staten som låntager og den private sektor som långiver, hvorved BNP effekten bliver positiv ved faldende inflation.

Langt ind I ECB er frygten derfor, at de faldende oliepriser, vil være dråben, der fastfryser kontinentet i en langvarig (permanent) langtidsledighed, hvor en ond spiral mellem højere cyklisk ledighed og lavere strukturel ledighed, reducerer fremtidig vækst, beskæftigelse og velstand.

Derfor er det også fristende og lidt kontroversielt at spørge om ikke ECB burde kigge på opkøb af oliekontrakter. En ny QE. Lyder himmelråbende naivt og usandsynligt, men det var det nuværende QE program også for 2 år siden. ECB forsøger pt. at skabe vareinflation ved lave renter og QE. Foreløbig har en mulig effekt heraf, dog ikke kunnet opveje det nedadgående pres fra bla. lavere oliepris. Faktum er også, at det er en særdeles kompliceret og usikker "transmissionsproces" fra de nuværende instrumenter til inflation.

Ved at købe olie, påvirkes inflationen mere eller mindre direkte. Tillige er det heller ikke monetær finansiering af Euro landendes statsgæld, som det nuværende program. Det er muligvis ikke lovligt under det nuværende ECB mandat at købe olie, men så gør som EU, og tidligere EF altid har gjort det med korn. Køb og smid på lager gennem EU for at holde prisen oppe!

Bottom line: de faldende oliepriser er en potentiel bombe der på lang sigt kan besegle Europas økonomiske lavvækstskæbne, hvorved de nuværende velfærdsmodeller ikke kan opretholdes, som vi kender dem. På kort sigt kan, og vil, forsat faldende oliepriser, udløse en ny finanskrise, med kraftigt faldende aktier og kreditobligationer.

Danmark?

Danmark har OECD rekord i privat husholdningsgæld med 300% af disponibel indkomst. Nationalbanken har i mange år haft en arrogant og naiv holdning til denne særlige rekord, hvor problemet nedtones med henvisning til husholdningernes nettoformue (aktiver minus gæld), som ganske vidst er positiv.

Men i forhold til "debt deflation" spiralen er det ikke nettoformuen, men den realt-nominelt korrrigerede nettoformue, der er afgørende for "bombepotentialet". Aktiverne er oftest "reale" aktiver, som boliger og aktier, mens kun gælden er nominel. Det er altså den nominelle nettoformue der er kritisk, og den er svært negativ i de danske husholdninger.

Presses Nationalbanken på denne mekanismes betydning, vil den absolut ikke overbevisende nye direktør, nok forsvare sig med, at danskerne er dumme, altså de lider af "pengeillusion". De forstår ikke betydningen af lav(ere) inflation og gæld. Enig, få vil løbende opgøre deres formue realt, men der altså en mer-regning at betale når terminsdatoen oprinder! Spiralen er muligvis igang allerede, men skjules af de lave renter.

Derfor er olieprisens kollaps også særdeles kritisk for et land som Danmark, som i øvrigt også pga. fastkurspolitikken ikke har centralbank redskaber til stoppe en "debt-deflation" spiral. De offentlige finansers tab i forbindelse med lavere oliepris er håndøre i denne sammenhæng.

Få så den oliepris op!

"Game of Chicken" eller ej!

Thomas Peter Clausen

FacebookTwitterGoogle+LinkedInDel

4.014 tanker om “Olieprisens styrtdyk - "Armageddon". Så køb da noget Olie ECB!!

 1. ?Produce 2016
  Microsoft continues to focus on enabling builders to do amazing function as establishments and industries transform in service for the shift into a cloud-first, mobile-first world. At Make 2016 we will existing the latest applications and systems and how they can help today's builders be their most creative and productive.
  As always, Build up is filled with solid technical sessions likewise as opportunities to meet and learn from others inside the industry. We'll make sure the schedule is filled with good content, and will strive to deliver some fun surprises along the way.
  Рекомендуемые материалы
  Working day 1 of Develop 2016 Keynote featuring Satya Nadella, Terry Myerson, Kevin Gallo, Phil Spencer, Alex Kipman, Lili Cheng and others.
  0:53] Satya Nadella Kicks off Construct 2016 4:47] Microsoft Mission 5:47] Cellular Initially Cloud Very first 1:13] Terry Myerson, Executive Vice President, Windows and Equipment Group.
  Working day two Keynote of Generate 2016 with Scott Guthrie, Qi Lu, Steve Guggenheimer and John Shewchuk.
  0:01] Scott Guthrie, Executive Vice President, Cloud + Business, Kicks off Working day Two of Grow 2016 5:25] Azure Momentum 6:54] Word wide web + Cellular 0:23] Miguel de Icaza, Xamarin Co-Founder, shows off Xamarin.
  Since Roslyn shipped last calendar year we’ve been hard at job establishing on it to improve tooling, increase new language abilities and enhance Roslyn itself. In such a session Dustin and Mads will enjoy with fire, showing early versions of new C# 7 language functions these kinds of as tuples and pattern matching, new editor attributes.
  Working Bash on Ubuntu on Windows!
  Russ Alexander. Rich Turner
  Pre-recorded
  200 - Intermediate
  P488
  136
  Working Bash on Ubuntu on Windows? Really? Yes, REALLY! With this video clip we’ll outline why and how we’re enabling Windows ten to run indigenous Linux applications and applications directly on Windows! Watch to learn a lot more and to see Bash functioning on Ubuntu on Windows!
  A Builders Guide to Azure SQL Data Warehouse
  James Rowland-Jones
  Pre-recorded
  Azure. Knowledge
  200 - Intermediate
  P402
  0
  Azure SQL Details Warehouse is usually a scale out databases support made to answer your ad hoc queries and questions. By spreading your knowledge across distributions SQL Details Warehouse is suitable for analytics at scale. To make the foremost of your databases there are opportunities to tailor your table layout and optimize.
  Adding Manipulations with the Visible Layer to build Customized & Responsive Interactive Experiences
  Lindsay Kubasik. Anthony Young
  Pre-recorded
  Universal Windows System (UWP). Effects & Animation
  200 - Intermediate
  P405
  four
  Learn to enhance the consumer practical knowledge of your application and unleash your creativity with the new exciting element of interactivity linked to the powerful features with the animation engine inside the visible layer. This talk demonstrate how to take animations beyond a typical time-based strategy and use enter because the driving.
  Innovative File Searching in UWP
  Adam Wilson (APPMODEL)
  Pre-recorded
  Universal Windows System (UWP)
  200 - Intermediate
  P407
  0
  By leveraging the same local search technological innovation as Cortana, File Explorer, Edge, and others, applications can help buyers identify the info they will want when they need to have it. This talk will cover: - How Edge stores and displays history end results within the address bar - How Cortana, Settings application, plus the control panel search.
  Creating Cross-Platform Organization Cellular Applications with Visible Studio and Azure App Program
  Donna Malayeri
  Pre-recorded
  Azure. Cross-Platform Enhancement. Business. iOS. Android
  200 - Intermediate
  P408
  3
  Outstanding applications run on any equipment and connect to the cloud. Learn how Azure Application Assistance helps put together quality connected cellular experiences, which includes one sign-on, drive notifications, offline details sync, and connectivity to on-premises units. Use Cell Application client SDKs to create a local expertise on different.
  Large-Scale Compute with Azure Batch
  Mark Scurrell
  Pre-recorded
  Azure
  200 - Intermediate
  P411
  0
  Azure Batch enables large-scale parallel and compute-intensive workloads to be easily and efficiently run during the Azure; execute your new or present programs on tens to tens of thousands of VM’s. In this particular demo-intensive session you’ll see and learn about the plenty of abilities of Azure Batch.
  Bluetooth System Companion Applications for Windows ten
  Kiran Pathakota
  Pre-recorded
  Universal Windows System (UWP)
  200 - Intermediate
  P415
  3
  Don't leave your product without a companion! Ease person frustration and market yourselves to potential potential customers by delivering a performant application practical experience on Windows ten. With the new Bluetooth in application pairing APIs, it is uncomplicated to guide people down the righteous path and prevent popular pitfalls on the pairing.
  Beyond Beacons: Proximal Awareness with Bluetooth LE
  Kiran Pathakota
  Pre-recorded
  Universal Windows System (UWP)
  200 - Intermediate
  P416
  four
  Windows introduced help for Beacons at //Build 2015. Now, we explore some prevalent use cases for Beacons and how they tie in with the rest from the Bluetooth APIs.
  Bring an internet Application to Windows in Below 5 Minutes with Windows App Studio
  Peter Kruger
  Pre-recorded
  Universal Windows System (UWP)
  200 - Intermediate
  P417
  two
  Recorded session will cover a walkthrough of converting an online application into a Windows Hosted Web site Application (
  two:30min) and will mention how to increase in vs to increase additional highly developed performance (two min).
  Business-to-Consumer Identity Management with Azure Active Directory B2C
  Swaroop Krishnamurthy
  Pre-recorded
  200 - Intermediate
  P423
  0
  Consumer identities are within the core of every consumer-facing software. Builders who manage them are facing growing challenges approximately price, scalability and security. In this particular session, you will learn about Azure Active Directory B2C, an enterprise-grade, multi-tenant, cloud assistance that makes it fairly simple. professional academic writing

 2. Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
  captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  Good luck!

  XRumer201707

 3. Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
  captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  See you later!

  XRumer20170725

 4. VasTutNet точка ru удалим негативные отзывы о Вас,разместим положительные,Спецалист по удалению плохой негативной информации в сетиУдаление негатива Удалим всю негативную информацию ,разместим положительные отзывы.Привлечение трафика аналог яндекс директа и гугла Агентство репутации Вастутнет VasTutNet точка ру!

 5. Day ago i got some cool info about Omega 3 stuff and now i really wanna get it. But i'm not absolutely sure which pluses will i have. I've got this omega 3 info , and currently i wanna buy it with good price. Any idea?

 6. Day ago i read some interesting info about Omega 3 stuff and now i very wanna buy it. But i'm not 100% sure which pluses will i have. I've got this omega 3 info , and currently i want to get it with best price. Any idea?

 7. Day ago i read some shocking info about Omega 3 foods and now i very wanna buy it. But i'm not absolutely sure which pluses will i have. I've found this omega 3 info , and currently i want to purchase it with lowest price. Any idea?

 8. Yesterday i read some interesting info about Omega 3 stuff and now i very wanna buy it. But i'm not absolutely sure which benefits will i have. I've found this omega 3 info , and now i wanna buy it with best price. Any idea?

 9. Yesterday i got some interesting info about Omega 3 foods and now i really wanna buy it. But i'm not really sure which pluses will i have. I've got this omega 3 info , and now i want to get it with lowest price. Any idea?

 10. Yesterday i got some shocking info about Omega 3 stuff and now i really wanna get it. But i'm not 100% sure which pluses will i have. I've got this omega 3 info , and now i wanna purchase it with good price. Any idea?

 11. Yesterday i read some cool info about Omega 3 foods and now i very wanna get it. But i'm not 100% sure which pluses will i have. I've found this omega 3 info , and now i want to buy it with lowest price. Any idea?

 12. Day ago i read some shocking info about Omega 3 stuff and now i really wanna get it. But i'm not 100% sure which benefits will i have. I've found this omega 3 info , and currently i want to buy it with lowest price. Any idea?

 13. Day ago i got some interesting info about Omega 3 stuff and now i really wanna buy it. But i'm not absolutely sure which pluses will i have. I've found this omega 3 info , and now i want to purchase it with good price. Any idea?

 14. Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
  captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another size-types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it - then IT WORKS!
  Good luck!

  XRumer201708c

 15. Пополение баланса Авито (Avito) за 50% | Телеграмм @a1garant

  Мое почтение, дорогие друзья!

  Готовы предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам надо определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

  Аккаунты не Брут. Живут долго.

  Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: 50% от баланса на аккаунте.
  Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
  Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!
  Гарантия:

  И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!! Вперед денег не просим... А также, гасим Штрафы ГИБДД за 65% ...

  Оплата:
  ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
  Рады сотрудничеству!

  Залив Авито канал Телеграмм @t.me/avito50
  ________

  авито бесплатные объявления работа
  авито пакеты размещений
  авито краснодарский
  одежда пакетом авито
  авито ростов +на дону бесплатные

 16. This message is posted here using XRumer + XEvil 3.0
  XEvil 3.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-botnet protection.
  Captcha Recognition Google, Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com and over 8.4 million other types!
  You read this - it means it works! ;)
  Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

 17. Пополение баланса Авито (Avito) за 50% | Телеграмм @a1garant

  Здравствуйте, дорогие друзья!

  Готовы предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам нужны определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

  Аккаунты не Брут. Живут долго.

  Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: 50% от баланса на аккаунте.
  Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
  Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

  Гарантия:

  И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!! Вперед денег не просим...

  Рады сотрудничеству!

  Заливы на балансы Авито
  ________

  авито деньги в руках
  быстрые деньги на авито летушов
  авито вывод денег
  удалил аккаунт на авито как восстановить номер телефона
  купить аккаунты авито с переадресацией

 18. Поехали в отпуск, и захворал малыш, а денег капля. Легко оформили займ онлайн, на карту пришли деньги мгновенно.Вернули через неделю уже дома. Никаких справок или поручителей. Необходим только лишь мобильный телефон и кредитка с которой можно снять всю сумму через несколько минут после утверждения заявки.
  Выручали такие живые деньги и родственников, когда сыну нужно было немедленно оплатить сессию. Никому не надо разъяснять, унижаться и вымаливать. Лично подбираешь сумму и время возврата. Советую абсолютно всем, кто очутился в непростой ситуации.

 19. Hello everybody! Lately I have been struggling with a lot of personal issues. Friends and doctors keep telling me I should consider taking pills, so I may as well link and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

 20. Does your site have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

 21. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful information specially the last part :) I care for such info a lot. I was seeking this certain information for a very long time. Thank you and best of luck.
  Canadian Pharmacy

 22. Its such as you learn my mind! You appear to grasp a lot approximately this, like you wrote the ebook in it or something. I believe that you just can do with some p.c. to drive the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog. A great read. I will certainly be back.
  canadian pharmacies online

 23. First off I would like to say terrific blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head prior to writing. I have had difficulty clearing my thoughts in getting my ideas out there. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints? Many thanks!
  canadian pharmacies online

 24. Attractive part of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to claim that I get in fact enjoyed account your weblog posts. Any way I will be subscribing to your feeds or even I achievement you get entry to persistently rapidly.
  canadian pharmacies online

 25. I like the valuable information you supply on your articles. I'll bookmark your blog and test again right here regularly. I'm relatively certain I will learn lots of new stuff proper right here! Best of luck for the next!
  Canadian Drugs

 26. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I've either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any methods to help stop content from being ripped off? I'd really appreciate it.
  sildenafil 100mg price

 27. Excellent post. Keep writing such kind of information on your site. Im really impressed by your blog.
  Hi there, You have performed a great job. I'll definitely digg it and for my part recommend to my friends. I'm confident they'll be benefited from this site.
  buying viagra

 28. Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.
  viagra

 29. Thanks for one's marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you could be a great author. I will ensure that I bookmark your blog and will often come back sometime soon. I want to encourage you continue your great job, have a nice weekend!

 30. What i don't understood is in reality how you are not really a lot more smartly-liked than you might be now. You are so intelligent. You already know therefore considerably relating to this matter, produced me personally believe it from a lot of various angles. Its like women and men don't seem to be interested unless it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs nice. At all times deal with it up!

 31. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later. All the best

 32. Magnificent items from you, man. I've take note your stuff previous to and you're simply too fantastic. I actually like what you've acquired right here, certainly like what you are saying and the way wherein you are saying it. You make it enjoyable and you still care for to stay it sensible. I cant wait to learn far more from you. That is actually a wonderful web site.

 33. You're so awesome! I do not think I've read through a single thing like this before. So wonderful to discover somebody with unique thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the internet, someone with a bit of originality!

 34. Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say great blog!

 35. Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you might be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back in the foreseeable future. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice evening!

 36. Terrific article! That is the type of information that are supposed to be shared around the web. Disgrace on Google for no longer positioning this submit higher! Come on over and discuss with my website . Thanks =)

 37. Please let me know if you're looking for a author for your weblog. You have some really good articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Regards!

 38. buy cheap generic viagra https://purseInstock.com/brand viagrahttps://fundeconp.org/online viagra name brandhttps://nadinekube.com/viagra pharmacyhttps://authenticknicksstore.com/buy cheap brand viagrahttps://iceecigarettes.com/viagra resultshttps://besiktasboschservis.com/order female viagra

 39. Thanks for your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you can be a great author. I will be sure to bookmark your blog and may come back sometime soon. I want to encourage you to continue your great work, have a nice evening!

 40. Hi there would you mind letting me know which webhost you're working with? I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price? Thanks, I appreciate it!

 41. Please let me know if you're looking for a article writer for your blog. You have some really great articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Regards!

 42. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you spending some time and effort to put this article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 43. [url=https://writingpaperwritethesis.org/]essay service[/url] research paper writers [url=https://homeworkhelpus.org/]paying to do homework[/url] startup business plan [url=https://helpwritingthesisus.org/]write my paper[/url] home work for students [url=https://essaypapersus.org/]write my essay[/url] essay help [url=https://writebusinessplanus.org/]business plan format[/url] OK’

 44. If, while considering surgical hernia repair, you experience any of these symptoms, please seek urgent medical attention immediately. cheapest generic viagra viagra generic viagra drug [url=https://nadinekube.com/]viagra buy[/url] I feel very confident that I have my daughter back for good now and even better than before! OK’

 45. This is not true — you will not automatically be tested for STDs. viagra online no prescription viagra buy cheap viagra generic [url=https://nadinekube.com/]generic viagra[/url] The brass ring is just outside of our grasp. OK’

 46. Hi there, I discovered your website by means of Google while looking for a similar topic, your web site came up, it seems great. I've bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply turned into aware of your weblog through Google, and found that it's truly informative. I'm going to be careful for brussels. I'll appreciate if you continue this in future. Lots of people can be benefited out of your writing. Cheers!

 47. Posted 3 August 2015 at 15:27 GMT in Cardiovascular DisordersHello, I had a proximal illeo-femoral thrombosis on 7 July 2015. discount cialis cialis cialis pill [url=http://gocialisgjb.com/]online cialis[/url] Although this type of profuse sweating is not life-threatening, it can be extremely embarrassing and may interfere with a person's daily life. OK’

 48. The majority of participants on both sides of the border were women, married, and had a low socioeconomic status. natural viagra substitutes cheap viagra viagra use [url=http://loviagraosn.com/]online viagra[/url] WHAT IS WRONG WITH ME? OK’

 49. HIV damage to CD4 white cells allows reactivation, rapid deterioration and death. viagra alternatives generic viagra names female viagra uk [url=http://generic-viagracelak.com/]viagra generic[/url] Medical News Today "Statins Reduce The Rate Of Abdominal Aortic Aneurysm AAA Rupture". OK’

 50. AIDS patients still have the HIV virus and are still infectious. viagra online without prescription viagra buy online low cost viagra [url=http://buyviagraonlinevrds.com/]buy viagra[/url] In the year 2030, it is predicted to be the second-leading cause of disease burden worldwide after HIV, according to the World Health Organization. OK’

 51. When the symptoms turn out to be serious get medical attention immediately and call a mold removal company immediately. viagra sale womens viagra for sale generic viagra overnight [url=http://viagraforsalebrc.com/]viagra for sale online[/url] The H3N2 canine influenza virus is an avian flu virus that adapted to infect dogs. OK’

 52. wh0cd69852 [url=http://lisinopril365.us.org/]lisinopril prinivil zestril[/url] [url=http://rocaltrol4you.us.com/]generic rocaltrol[/url] [url=http://wellbutrin4you.us.com/]wellbutrin 200 mg[/url] [url=http://prednisolone4you.us.com/]prednisolone cost[/url] [url=http://ventolin4you.us.com/]Salbutamol Ventolin[/url]

 53. These publications discuss types of cancer, methods of cancer treatment, coping with cancer, and clinical trials. viagra woman generic viagra online buy discount viagra online [url=http://viagra-onlinenas.com/]buy viagra online[/url] Recommendations Surgical therapy is a treatment option for long-term therapy in GERD patients. OK’

 54. Some patients with coronary heart disease fool themselves into believing their discomfort is due to a hiatal hernia. cheap female viagra cheapest viagra online viagra tablets [url=http://viagra-onlinenas.com/]viagra online prescription[/url] Medications commonly prescribed for uncomplicated UTI's can include the following: Ampicillin Amoxicillin Levofloxacin Ciprofloxacin Nitrofurantoin Sulfamethoxazole-trimethoprim A doctor may also prescribe a pain medication to numb the person's bladder and urethra in order to relieve burning during urination. OK’